Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Ταμειακή Υπηρεσία

Για την Eξόφληση τίτλων πληρωμής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ,ΙΚΕ)

 • Τραπεζικός λογ/σμός σε μορφή ΙΒΑΝ ( 25/ψήφιο νούμερο που αρχίζει με GR).
 • Φορολογική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €.

(Για ΟΕ, ΕΕ & των μελών).

 

            2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

 • Τραπεζικός λογ/σμός σε μορφή ΙΒΑΝ ( 25/ψήφιο νούμερο που αρχίζει με GR).
 • Συμφωνητικό θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. όπου φαίνονται οι εκπρόσωποι.
 • Φορολογική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €.

 

3. ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 • Τραπεζικός λογ/σμός σε μορφή ΙΒΑΝ ( 25/ψήφιο νούμερο που αρχίζει με GR).
 • Καταστατικό & βεβαίωση Πρωτοδικείου ή βεβαίωση ΓΕΜΗ, ότι ο σύλλογος-σωματείο υφίσταται (αν έχει ήδη κατατεθεί το καταστατικό, ότι δεν έχει τροποποιηθεί).
 • Πρακτικό σύστασης ΔΣ σε σώμα με αρμοδιότητες μελών.

§  Πρακτικό ΔΣ με απόφαση που να περιέχει :

α) Αποδοχή ποσού επιχορήγησης,

β) Ορισμό εκπροσώπου για είσπραξη,

γ) Εξουσιοδότηση για τον ορισθέντα εκπρόσωπο.

 • Απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης, υπογραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

4. Ι.ΝΑΟΙ

 • Τραπεζικός λογ/σμός σε μορφή ΙΒΑΝ ( 25/ψήφιο νούμερο που αρχίζει με GR).

§  Πρακτικό συμβουλίου που να περιέχει :

α) Αποδοχή ποσού επιχορήγησης,

β) Ορισμό εκπροσώπου για είσπραξη,

γ) Εξουσιοδότηση για τον ορισθέντα εκπρόσωπο.

 • Απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης, υπογραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

5. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Τραπεζικός λογ/σμός σε μορφή ΙΒΑΝ ( 25/ψήφιο νούμερο που αρχίζει με GR).
 • Φορολογική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Οι προσκομιζόμενες Φορολογικές & Ασφαλιστικές ενημερότητες,

 Αν έχουν εκδοθεί από το Web, μπορούν να υποβληθούν μέσω:

 α) e-mail :tameiakh@korydallos.gr,

β) φαξ : 210-4990 582

 Αν έχουν εκδοθεί από την ΔOY, προσκομίζονται οι πρωτότυπες.

 

Πληρωμή οφειλών προς τον δήμο.

 Η εξόφληση οφειλών προς τον δήμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους.

 

1.     Κατάθεση σε λογαριασμότραπέζης :

 

GR11 0260 1070 0002 4020 1190 543 της EUROBANK ERGASIAS.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναφέρεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η πληρωμή.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε τράπεζα ή μέσω Web (για όσους έχουν WebBanking).

Σημαντικό: Αν η πληρωμή γίνεται από άλλη τράπεζα εκτός της EUROBANK, οι καταθέσεις πρέπει να γίνονται 3 (τρεις) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της υποχρέωσης.

2.                     Πληρωμή στην Ταμειακή υπηρεσία του δήμου.

Δημαρχείο 1οςόρ. Γραφ. 117.

 

α) Κατάθεση μετρητώνέως 100,00 €.

β) Πληρωμή με επιταγή (χωρίς όριο).

γ) Πληρωμή με κάρτα - συσκευή POS, (χωρίς όριο).

 

Πληροφορίες:

Δήμος Κορυδαλλού

Γρ.Λαμπράκη 240, ΤΚ 18122

Ταμειακή Υπηρεσία

Γραφ.117, 1οςόρ.

 Επικοινωνία:

Τηλ. 210-4990 507,210-4990 510

Fax  210-4990 582

Email: tameiakh@korydallos.gr

 

Για την Eξόφληση τίτλων πληρωμής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
 

1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ,ΙΚΕ)

 • Τραπεζικός λογ/σμός σε μορφή ΙΒΑΝ ( 25/ψήφιο νούμερο που αρχίζει με GR).
 • Φορολογική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €.

(Για ΟΕ, ΕΕ & των μελών).

 

            2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

 • Τραπεζικός λογ/σμός σε μορφή ΙΒΑΝ ( 25/ψήφιο νούμερο που αρχίζει με GR).
 • Συμφωνητικό θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. όπου φαίνονται οι εκπρόσωποι.
 • Φορολογική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €.

 

3. ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 • Τραπεζικός λογ/σμός σε μορφή ΙΒΑΝ ( 25/ψήφιο νούμερο που αρχίζει με GR).
 • Καταστατικό & βεβαίωση Πρωτοδικείου ή βεβαίωση ΓΕΜΗ, ότι ο σύλλογος-σωματείο υφίσταται (αν έχει ήδη κατατεθεί το καταστατικό, ότι δεν έχει τροποποιηθεί).
 • Πρακτικό σύστασης ΔΣ σε σώμα με αρμοδιότητες μελών.

§  Πρακτικό ΔΣ με απόφαση που να περιέχει :

α) Αποδοχή ποσού επιχορήγησης,

β) Ορισμό εκπροσώπου για είσπραξη,

γ) Εξουσιοδότηση για τον ορισθέντα εκπρόσωπο.

 • Απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης, υπογραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

4. Ι.ΝΑΟΙ

 • Τραπεζικός λογ/σμός σε μορφή ΙΒΑΝ ( 25/ψήφιο νούμερο που αρχίζει με GR).

§  Πρακτικό συμβουλίου που να περιέχει :

α) Αποδοχή ποσού επιχορήγησης,

β) Ορισμό εκπροσώπου για είσπραξη,

γ) Εξουσιοδότηση για τον ορισθέντα εκπρόσωπο.

 • Απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης, υπογραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο.

5. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 • Τραπεζικός λογ/σμός σε μορφή ΙΒΑΝ ( 25/ψήφιο νούμερο που αρχίζει με GR).
 • Φορολογική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 €.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα αν το ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 €.

 

ΓΕΝΙΚΑ

Οι προσκομιζόμενες Φορολογικές & Ασφαλιστικές ενημερότητες,

 Αν έχουν εκδοθεί από το Web, μπορούν να υποβληθούν μέσω:

 α) e-mail :tameiakh@korydallos.gr,

β) φαξ : 210-4990 582

 Αν έχουν εκδοθεί από την ΔOY, προσκομίζονται οι πρωτότυπες.

 

Πληρωμή οφειλών προς τον δήμο.

 Η εξόφληση οφειλών προς τον δήμο, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους.

 

1.     Κατάθεση σε λογαριασμότραπέζης :

 

GR11 0260 1070 0002 4020 1190 543 της EUROBANK ERGASIAS.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναφέρεται το ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του οφειλέτη ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η πληρωμή.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε τράπεζα ή μέσω Web (για όσους έχουν WebBanking).

Σημαντικό: Αν η πληρωμή γίνεται από άλλη τράπεζα εκτός της EUROBANK, οι καταθέσεις πρέπει να γίνονται 3 (τρεις) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της υποχρέωσης.

2.                     Πληρωμή στην Ταμειακή υπηρεσία του δήμου.

Δημαρχείο 1οςόρ. Γραφ. 117.

 

α) Κατάθεση μετρητώνέως 100,00 €.

β) Πληρωμή με επιταγή (χωρίς όριο).

γ) Πληρωμή με κάρτα - συσκευή POS, (χωρίς όριο).

 

Πληροφορίες:

Δήμος Κορυδαλλού

Γρ.Λαμπράκη 240, ΤΚ 18122

Ταμειακή Υπηρεσία

Γραφ.117, 1οςόρ.

 Επικοινωνία:

Τηλ. 210-4990 507,210-4990 510

Fax  210-4990 582

Email: tameiakh@korydallos.gr

 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and