Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τμήμα Επικοινωνίας

 

Η ενημέρωση των δημοτών για την αποστολή του Δήμου ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η προβολή των δραστηριοτήτων του, η δημοσιοποίηση του έργου και των υπηρεσιών του είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Κορυδαλλού, το οποίο υπάγεται στη νέα Διεύθυνση Έρευνας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε στις αρχές του 2009.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι:
 • Η ενημέρωση των Μ.Μ.Ε για τις δραστηριότητές του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 • Η συγκέντρωση ειδήσεων που αφορούν τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.
 • Η επιμέλεια, η σύνταξη και η έκδοση ενημερωτικών εντύπων. 
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων.
 • Η διοργάνωση της συμμετοχής και μετάβασης της δημοτικής αρχής σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, κλπ, που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
 • Η επιμέλεια και οργάνωση υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης των προσκεκλημένων του δήμου.
 • Η επικοινωνία με Υπηρεσίες και Φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού που ενδιαφέρουν το Δήμο καθώς και η μέριμνα για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο συνεργασίας του με αντίστοιχους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Η προώθηση διαδικασιών αδελφοποίησης του Δήμου με άλλες πόλεις και η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των πρωτοκόλλων συνεργασίας.
 
 
Τηλ.Επικοινωνίας:
Θέματα τύπου: 210- 49.90.704, press@korydallos.gr
Θέματα εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων: 210-49.90.410, publicrelations@korydallos.gr
 
Fax: 210-49.64.255.
 

 

Η ενημέρωση των δημοτών για την αποστολή του Δήμου ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η προβολή των δραστηριοτήτων του, η δημοσιοποίηση του έργου και των υπηρεσιών του είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Κορυδαλλού, το οποίο υπάγεται στη νέα Διεύθυνση Έρευνας, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης που συγκροτήθηκε στις αρχές του 2009.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του είναι:
 • Η ενημέρωση των Μ.Μ.Ε για τις δραστηριότητές του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 • Η συγκέντρωση ειδήσεων που αφορούν τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα.
 • Η επιμέλεια, η σύνταξη και η έκδοση ενημερωτικών εντύπων. 
 • Η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων.
 • Η διοργάνωση της συμμετοχής και μετάβασης της δημοτικής αρχής σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις, κλπ, που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
 • Η επιμέλεια και οργάνωση υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης των προσκεκλημένων του δήμου.
 • Η επικοινωνία με Υπηρεσίες και Φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού που ενδιαφέρουν το Δήμο καθώς και η μέριμνα για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του Δήμου στο πλαίσιο συνεργασίας του με αντίστοιχους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Η προώθηση διαδικασιών αδελφοποίησης του Δήμου με άλλες πόλεις και η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των πρωτοκόλλων συνεργασίας.
 
 
Τηλ.Επικοινωνίας:
Θέματα τύπου: 210- 49.90.704, press@korydallos.gr
Θέματα εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων: 210-49.90.410, publicrelations@korydallos.gr
 
Fax: 210-49.64.255.
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and