Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Χρήσιμα Έντυπα

  

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
  Α/Α Περιγραφή Έντυπο σε μορφή
  *.doc
  Έντυπο σε μορφή
  *.pdf
  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για θεώρηση από την υπηρεσία μας. αρχείο  αρχείο
   2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για θεώρηση από οποιαδήποτε υπηρεσία.  αρχείο  αρχείο
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση έγγαμου - διαζευγμένου - χήρου θανόντα χωρίς τέκνα. αρχείο αρχείο
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση έγγαμου με τέκνα. αρχείο αρχείο
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση άγαμου. αρχείο αρχείο
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση διαζευγένου με τέκνα. αρχείο αρχείο
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση χήρου με τέκνα. αρχείο αρχείο
  8. Εξουσιοδότηση για θεώρηση από την υπηρεσία μας.  αρχείο αρχείο
  9. Εξουσιοδότηση για θεώρηση από οποιαδήποτε υπηρεσία. αρχείο αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 

  

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

 

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
  Α/Α Περιγραφή Έντυπο σε μορφή
  *.doc
  Έντυπο σε μορφή
  *.pdf
  1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για θεώρηση από την υπηρεσία μας. αρχείο  αρχείο
   2.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για θεώρηση από οποιαδήποτε υπηρεσία.  αρχείο  αρχείο
  3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση έγγαμου - διαζευγμένου - χήρου θανόντα χωρίς τέκνα. αρχείο αρχείο
  4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση έγγαμου με τέκνα. αρχείο αρχείο
  5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση άγαμου. αρχείο αρχείο
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση διαζευγένου με τέκνα. αρχείο αρχείο
  7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 εγγυτέρων σε περίπτωση χήρου με τέκνα. αρχείο αρχείο
  8. Εξουσιοδότηση για θεώρηση από την υπηρεσία μας.  αρχείο αρχείο
  9. Εξουσιοδότηση για θεώρηση από οποιαδήποτε υπηρεσία. αρχείο αρχείο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επιστροφή

 

 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and