Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Συνήθεις Διαδικασίες

   

 

 


 

    

 Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στο ΚΕΠ είναι:

 

 
 

Α/Α
Τίτλος Διαδικασίας Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1.  Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας.
2.  Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας.
 3.  Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου και θανάτου.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας.
 4.  Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας.  Ανάλογα με την εγκύκλιο κάθε φορά
 5.  Ειδικό εποχικό επίδομα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89-ΟΑΕΔ  Ανάλογα με την εγκύκλιο κάθε φορά
 6.  Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo)  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας και ΑΦΜ.
 7.  Ανανέωση κάρτα ανεργίας - ΟΑΕΔ  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
 8.  Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες).  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας. Να γνωρίζετε το στροτολογικό γραφείο που ανήκετε ή το Δήμο του Μητρώου Αρρένων σας (πχ. Κορυδαλλού)
 9. Ανανέωση άδειας οδήγησης.  Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
10. Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου Ε.Ε.  Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
11. Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή φθοράς  Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
 12. Χορήγηση Πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας
13. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος
Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
14. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος  λόγω κληρονομιάς. Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
15. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας. Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
16. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά

 

 

   

 

 


 

    

 Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες που μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στο ΚΕΠ είναι:

 

 
 

Α/Α
Τίτλος Διαδικασίας Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1.  Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας.
2.  Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας.
 3.  Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης, γάμου και θανάτου.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας.
 4.  Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ με τα μαζικά μέσα συγκοινωνίας.  Ανάλογα με την εγκύκλιο κάθε φορά
 5.  Ειδικό εποχικό επίδομα του άρθρου 22 του Ν. 1836/89-ΟΑΕΔ  Ανάλογα με την εγκύκλιο κάθε φορά
 6.  Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-paravolo)  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας και ΑΦΜ.
 7.  Ανανέωση κάρτα ανεργίας - ΟΑΕΔ  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας. ΑΦΜ και ΑΜΚΑ
 8.  Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες).  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας. Να γνωρίζετε το στροτολογικό γραφείο που ανήκετε ή το Δήμο του Μητρώου Αρρένων σας (πχ. Κορυδαλλού)
 9. Ανανέωση άδειας οδήγησης.  Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
10. Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου Ε.Ε.  Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
11. Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή φθοράς  Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
 12. Χορήγηση Πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας
13. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος
Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
14. Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας οχήματος  λόγω κληρονομιάς. Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
15. Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας. Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά
16. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Κατεβάστε εδώ τα δικαιολογητικά

 

 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and