Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Η αναζήτηση δεν επιστρέφει περισσότερες από 100 αποφάσεις. Χρησιμοποιώντας μόνο το κριτήριο του έτους ΔΕΝ μπορείτε να δείτε το σύνολο των αποφάσεων. Χρησιμοποιήστε κριτήρια ημερομηνίας από...έως!


Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Open the calendar popup.
Open the calendar popup.
Αναζήτηση  Καθαρισμός 
48 / 2015 Λήψη απόφασης για την αποδοχή συνεργασίας αφιλοκερδώς των συμβουλευτικών υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας.
25 / 2017 Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου κ.λ.π.
215 / 2020 Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση -ενδεικτικής πινακίδας- φαρμακευτικού Σταυρού στην οδό Σπετσών 40Α και Δημητρακοπούλου
214 / 2020 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ωραρίου τροφοδοσίας επιχειρήσεων και λοιπών καταστημάτων
213 / 2020 Λήψη απόφασης για την κάλυψη των κενών θέσεων βρεφών-νηπίων, κατά σειρά προτεραιότητας από τον πίνακα επιλαχόντων σχολικού έτους 2020-2021
212 / 2020 Λήψη απόφασης για την διακοπή φιλοξενίας των βρεφών-νηπίων της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ.: 41087/2017 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κ.λ.π.
211 / 2020 Λήψη απόφασης για την έγκριση του πίνακα επιλογής καθώς και του πίνακα επιλαχόντων βρεφών-νηπίων της Διεύθυνσης Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κορυδαλλού σχολικού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ.: 41087/17 Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών κ.λ.π
210 / 2020 Λήψη απόφασης για την Δ΄ Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Σχολείων, έτους 2020, ποσού 119.850,00€ στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού
209 / 2020 Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ΄αριθμ.:136/2020 Α.Δ.Σ. ως προς τον τίτλο της επωνυμίας «Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α.» σε «Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Ο.Η.Ε., Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α.» και με διακριτικό τίτλο κ.λ.π.
208 / 2020 Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπεύθυνης λογαριασμού για το έργο: «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης κ.λ.π.
Σελίδα 1 από 392Πρώτη   Προηγούμενη   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Eπόμενη   Τελευταία   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and