Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Εθελοντισμός


 

Ο Δήμος Κορυδαλλού συμβάλλει και υποστηρίζει αποφασιστικά τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός μαζικού και αποτελεσματικού εθελοντικού κινήματος στην πόλη. Στο διευρυμένο εθελοντικό κίνημα έχουν ενταχτεί ομάδες και πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν το σύνολο σχεδόν των κατοίκων της πόλης.

Οι ομάδες εθελοντών (διασώστες, ειδικοί επαγγελματίες όπως γιατροί, νοσηλευτές, μηχανικοί, τεχνικοί κ.α. αλλά και οι διάφορες εθελοντικές οργανώσεις και σύλλογοι κοινωνικής και ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας συνεπικουρούν το έργο της δημοτικής αρχής και συμβάλλουν με τη δράση τους στην αντιμετώπιση τόσο των κρίσεων και των διάφορων εκτάκτων γεγονότων όσο και στην άμβλυνση των επιπτώσεων της φτώχειας, της ανεργίας και άλλων κοινωνικών προβλημάτων στον πληθυσμό.  

 

 


 

Κορυδαλλός: Πόλη Αλληλεγγύης και Προσφοράς

 

>> Όλοι Μαζί  | Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


 

Ο Δήμος Κορυδαλλού συμβάλλει και υποστηρίζει αποφασιστικά τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός μαζικού και αποτελεσματικού εθελοντικού κινήματος στην πόλη. Στο διευρυμένο εθελοντικό κίνημα έχουν ενταχτεί ομάδες και πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν το σύνολο σχεδόν των κατοίκων της πόλης.

Οι ομάδες εθελοντών (διασώστες, ειδικοί επαγγελματίες όπως γιατροί, νοσηλευτές, μηχανικοί, τεχνικοί κ.α. αλλά και οι διάφορες εθελοντικές οργανώσεις και σύλλογοι κοινωνικής και ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας συνεπικουρούν το έργο της δημοτικής αρχής και συμβάλλουν με τη δράση τους στην αντιμετώπιση τόσο των κρίσεων και των διάφορων εκτάκτων γεγονότων όσο και στην άμβλυνση των επιπτώσεων της φτώχειας, της ανεργίας και άλλων κοινωνικών προβλημάτων στον πληθυσμό.  

 

 


 

Κορυδαλλός: Πόλη Αλληλεγγύης και Προσφοράς

 

>> Όλοι Μαζί  | Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and