Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Επιμόρφωση - Νέες Τεχνολογίες


Η Δημοτική αρχή θεωρεί ως έναν από τους κορυφαίους άξονες της ευρύτερης πολιτικής της την ουσιαστική και ολοκληρωμένη παρέμβασή της στον τομέα της κατάρτισης και επιμόρφωσης των κατοίκων και των εργαζομένων του Δήμου.
 
Σε μια εποχή όπου όχι μόνο η εξειδίκευση και η πιστοποίηση αλλά και η συνεχής ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση της πληροφορίας και της γνώσης αποτελούν διαρκές και αναμφισβήτητο ζητούμενο , η από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης υλοποίηση άρτια οργανωμένων και σύγχρονων προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι η μόνιμη απάντηση στο κοινωνικό αυτό αίτημα. 
 
Η υλοποίηση πολιτικών επιμόρφωσης με τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών  συμβάλλει στην αξιοποίηση και προώθηση της γνώσης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οδηγεί σταδιακά στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική βάση της πόλης και γενικά με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.Η Δημοτική αρχή θεωρεί ως έναν από τους κορυφαίους άξονες της ευρύτερης πολιτικής της την ουσιαστική και ολοκληρωμένη παρέμβασή της στον τομέα της κατάρτισης και επιμόρφωσης των κατοίκων και των εργαζομένων του Δήμου.
 
Σε μια εποχή όπου όχι μόνο η εξειδίκευση και η πιστοποίηση αλλά και η συνεχής ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση της πληροφορίας και της γνώσης αποτελούν διαρκές και αναμφισβήτητο ζητούμενο , η από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης υλοποίηση άρτια οργανωμένων και σύγχρονων προγραμμάτων επιμόρφωσης είναι η μόνιμη απάντηση στο κοινωνικό αυτό αίτημα. 
 
Η υλοποίηση πολιτικών επιμόρφωσης με τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών  συμβάλλει στην αξιοποίηση και προώθηση της γνώσης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και οδηγεί σταδιακά στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική βάση της πόλης και γενικά με όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and