Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Θέματα Καθημερινότητας

 

Τα θέματα της βελτίωσης και της αντιμετώπισης της καθημερινότητας βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής του Δήμου Κορυδαλλού.
 
Ο Δήμος καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προκειμένου να βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδομές και να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών.
Τόσο η διοίκηση, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι στη διάθεση του δημότη για κάθε πρόταση προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.
 
Στο πλαίσιο των συναντήσεων του Συμμετοχικού Τεχνικού Προγράμματος, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο μεταξύ Δημάρχου, Αντιδημάρχων και πολιτών οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους για νέα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο πόλης ή γειτονιάς.


 

Τα θέματα της βελτίωσης και της αντιμετώπισης της καθημερινότητας βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής του Δήμου Κορυδαλλού.
 
Ο Δήμος καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του προκειμένου να βελτιώσει τις υπάρχουσες υποδομές και να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών.
Τόσο η διοίκηση, όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι στη διάθεση του δημότη για κάθε πρόταση προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.
 
Στο πλαίσιο των συναντήσεων του Συμμετοχικού Τεχνικού Προγράμματος, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο μεταξύ Δημάρχου, Αντιδημάρχων και πολιτών οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις προτάσεις τους για νέα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο πόλης ή γειτονιάς.ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and