Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποτελεί το βασικό θεσμικό όργανο χάραξης και επεξεργασίας της πολιτικής του Δήμου σε θέματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
 
Η ΔΕΠ εισηγείται στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν στην:
- καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων.
- κατανομή των πιστώσεων και της λειτουργικές τους δαπάνες.
- ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολικών μονάδων.
- ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων καθώς και στην επισκευή και συντήρησή τους.
- εποπτεία του έργου των Σχολικών Επιτροπών.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας αποτελεί το βασικό θεσμικό όργανο χάραξης και επεξεργασίας της πολιτικής του Δήμου σε θέματα εκπαίδευσης στο πλαίσιο των δυνατοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
 
Η ΔΕΠ εισηγείται στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που αφορούν στην:
- καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων.
- κατανομή των πιστώσεων και της λειτουργικές τους δαπάνες.
- ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολικών μονάδων.
- ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων καθώς και στην επισκευή και συντήρησή τους.
- εποπτεία του έργου των Σχολικών Επιτροπών.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and