Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Πολιτικοί Γάμοι

 Νόμος Υπ' αριθμ. 1250/1982
Προεδρικό Διάταγμα 391/82

 Γενικά

 • Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται εντός 8 ημερολογιακών ημερών.
 • Η άδεια πολιτικού γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται στο Δήμο της τελευταίας μόνιμης κατοικίας του.
 • Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση.
 • Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου, αντί για Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 • Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου (Απαιτείται παράβολο 15 € από Δημόσιο Ταμείο) θα πρέπει να είναι παρών ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.
 • Οι μελλόνυμφοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το Δημαρχείο τέλεσης του γάμου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν από κοινού αίτηση συνοδευόμενοι από τις άδειες γάμου, στο Δημαρχείο της επιλογής τους. Το κόστος τέλεσης γάμου στο Δήμο Κορυδαλλού είναι 70 € και για τους ετεροδημότες και για τους δημότες Κορυδαλλού (Πληρώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πολιτικών Γάμων). Με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από 18/4/2019 η τέλεση του γάμου είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους δημότες, και εφόσον, τουλάχιστον ο ένας από τους μελλόνυμφους είναι δημότης. 

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου (για Έλληνες)

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

   

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση.
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του στο περιθώριο (αν ο γάμος ήταν πολιτικός).
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες.
 7. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, δηλαδή ένα αντίτυπο για τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος οφείλει να το προσκομίσει στον αρμόδιο δήμο).
 8. Αποδεικτικό κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ/ ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο, κλπ.).
 9. Παράβολο των 15 € από Δημόσιο Ταμείο για τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου (για Έλληνες του εξωτερικού)

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

   

 1. Αίτηση (Συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).
 3. Εξουσιοδότηση (Συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).
 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης.
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του στο περιθώριο (Αν ο γάμος ήταν πολιτικός).
 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες.
 8. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, δηλαδή ένα αντίτυπο για τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος οφείλει να το προσκομίσει στον αρμόδιο δήμο).
 9. Παράβολο των 15 € από Δημόσιο Ταμείο για τον κάθε ενδιαφερόμενο.
Για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό (μόνιμα ή προσωρινά)
η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται στο Δήμο που είναι δημότες
(εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια).

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου ( για αλλοδαπούς)

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

   

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (πρωτότυπη και επίσημα μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 4. Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (πρωτότυπη και επίσημα μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 5. Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος οφείλει να το προσκομίσει στον αρμόδιο δήμο). Τα ονόματα των αλλοδαπών στην εφημερίδα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά και ως τόπος κατοικίας ο Κορυδαλλός.
 6. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ/ ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο, κλπ.)
 7. Παράβολο των 15 € από Δημόσιο Ταμείο για τον κάθε ενδιαφερόμενο.
 8. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του στο περιθώριο (Αν ο γάμος ήταν πολιτικός)
 9. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες.
 • Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν όλοι οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στην Ελλάδα έστω και προσωρινά. Για χώρες της Ε.Ε. η παραμονή είναι ελεύθερη.
 • Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δημόσια αρχή θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους έκδοση (ξενόγλωσση).
 • Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης (1961) τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική σφραγίδα της Χάγης (apostille). Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφά τους θα έχουν επικύρωση από την ελληνική πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 20, Ψυρρή).

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου ( για πολιτικούς πρόσφυγες)

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

   

 1. Αίτηση
 2. Αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι πολιτικός Πρόσφυγας
 3. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής
 4. Πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο και επίσημα μεταφρασμένο στα Ελληνικά από το ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 5. Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος οφείλει να το προσκομίσει στον αρμόδιο δήμο). Τα ονόματα στην εφημερίδα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά και ως τόπος κατοικίας ο Κορυδαλλός.
 6. Παράβολο των 15 € από Δημόσιο Ταμείο για τον κάθε ενδιαφερόμενο.
 7. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του στο περιθώριο (Αν ο γάμος ήταν πολιτικός)
 8. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες.

Τέλεση πολιτικού γάμου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Αίτηση (Δίδεται από το δήμο)
 2. Άδεια γάμου
 3. Παράβολο 70 € για την τέλεση του γάμου. Πληρώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πολιτικών Γάμων).

 

Υπεύθυνη: κα Αγγελική Σιμάτου
Ταχ. Δ/νση:
Γρ. Λαμπράκη 240
Νέο Τηλέφωνο:
210 4990449

 

 Νόμος Υπ' αριθμ. 1250/1982
Προεδρικό Διάταγμα 391/82

 Γενικά

 • Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται εντός 8 ημερολογιακών ημερών.
 • Η άδεια πολιτικού γάμου για κάθε ενδιαφερόμενο εκδίδεται στο Δήμο της τελευταίας μόνιμης κατοικίας του.
 • Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών χρειάζεται δικαστική απόφαση.
 • Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο ή στην Κωνσταντινούπολη ισχύει το πιστοποιητικό βαπτίσεως του Πατριαρχείου, αντί για Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 • Για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας γάμου (Απαιτείται παράβολο 15 € από Δημόσιο Ταμείο) θα πρέπει να είναι παρών ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.
 • Οι μελλόνυμφοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το Δημαρχείο τέλεσης του γάμου. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν από κοινού αίτηση συνοδευόμενοι από τις άδειες γάμου, στο Δημαρχείο της επιλογής τους. Το κόστος τέλεσης γάμου στο Δήμο Κορυδαλλού είναι 70 € και για τους ετεροδημότες και για τους δημότες Κορυδαλλού (Πληρώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πολιτικών Γάμων). Με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από 18/4/2019 η τέλεση του γάμου είναι ΔΩΡΕΑΝ για τους δημότες, και εφόσον, τουλάχιστον ο ένας από τους μελλόνυμφους είναι δημότης. 

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου (για Έλληνες)

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

   

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση.
 5. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του στο περιθώριο (αν ο γάμος ήταν πολιτικός).
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες.
 7. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, δηλαδή ένα αντίτυπο για τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος οφείλει να το προσκομίσει στον αρμόδιο δήμο).
 8. Αποδεικτικό κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ/ ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο, κλπ.).
 9. Παράβολο των 15 € από Δημόσιο Ταμείο για τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου (για Έλληνες του εξωτερικού)

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

   

 1. Αίτηση (Συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).
 2. Υπεύθυνη Δήλωση (Συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).
 3. Εξουσιοδότηση (Συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το κατά τόπους Ελληνικό Προξενείο).
 4. Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης.
 6. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του στο περιθώριο (Αν ο γάμος ήταν πολιτικός).
 7. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες.
 8. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε ΜΙΑ ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, δηλαδή ένα αντίτυπο για τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος οφείλει να το προσκομίσει στον αρμόδιο δήμο).
 9. Παράβολο των 15 € από Δημόσιο Ταμείο για τον κάθε ενδιαφερόμενο.
Για τους Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό (μόνιμα ή προσωρινά)
η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται στο Δήμο που είναι δημότες
(εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια).

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου ( για αλλοδαπούς)

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

   

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής
 3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης (πρωτότυπη και επίσημα μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 4. Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα, ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (πρωτότυπη και επίσημα μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 5. Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος οφείλει να το προσκομίσει στον αρμόδιο δήμο). Τα ονόματα των αλλοδαπών στην εφημερίδα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά και ως τόπος κατοικίας ο Κορυδαλλός.
 6. Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ/ ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο, κλπ.)
 7. Παράβολο των 15 € από Δημόσιο Ταμείο για τον κάθε ενδιαφερόμενο.
 8. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του στο περιθώριο (Αν ο γάμος ήταν πολιτικός)
 9. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες.
 • Δικαίωμα για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου έχουν όλοι οι αλλοδαποί που μένουν νόμιμα στην Ελλάδα έστω και προσωρινά. Για χώρες της Ε.Ε. η παραμονή είναι ελεύθερη.
 • Τα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αλλοδαπή δημόσια αρχή θα πρέπει να προσκομίζονται και στην αρχική τους έκδοση (ξενόγλωσση).
 • Για όσα κράτη έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης (1961) τα δημόσια έγγραφά τους πρέπει να φέρουν την ειδική σφραγίδα της Χάγης (apostille). Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφά τους θα έχουν επικύρωση από την ελληνική πρεσβεία της χώρας τους. Εάν δεν υπάρχει η παραπάνω επικύρωση, θα σφραγίζονται από την Πρεσβεία τους στην Ελλάδα και θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών (Αρίωνος 20, Ψυρρή).

Έκδοση Άδειας Πολιτικού Γάμου ( για πολιτικούς πρόσφυγες)

  Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

   

 1. Αίτηση
 2. Αποδεικτικό στοιχείο ότι είναι πολιτικός Πρόσφυγας
 3. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής
 4. Πιστοποιητικό γέννησης (πρωτότυπο και επίσημα μεταφρασμένο στα Ελληνικά από το ΥΠ.ΕΞ. ή από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή από πτυχιούχο μεταφραστή του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
 5. Αγγελία γάμου, δημοσιευμένη σε μια ημερήσια εφημερίδα (2 φύλλα της εφημερίδας, ένα για τον κάθε ενδιαφερόμενο ο οποίος οφείλει να το προσκομίσει στον αρμόδιο δήμο). Τα ονόματα στην εφημερίδα πρέπει να αναγράφονται στα Ελληνικά και ως τόπος κατοικίας ο Κορυδαλλός.
 6. Παράβολο των 15 € από Δημόσιο Ταμείο για τον κάθε ενδιαφερόμενο.
 7. Ληξιαρχική πράξη γάμου με την λύση του στο περιθώριο (Αν ο γάμος ήταν πολιτικός)
 8. Ληξιαρχική πράξη θανάτου για τους χήρους/χήρες.

Τέλεση πολιτικού γάμου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Αίτηση (Δίδεται από το δήμο)
 2. Άδεια γάμου
 3. Παράβολο 70 € για την τέλεση του γάμου. Πληρώνεται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πολιτικών Γάμων).

 

Υπεύθυνη: κα Αγγελική Σιμάτου
Ταχ. Δ/νση:
Γρ. Λαμπράκη 240
Νέο Τηλέφωνο:
210 4990449

 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and