Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

 

Για την Έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
  1. Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στο γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας.

  2. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται στο γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας.

  3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.

  4. Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ η του ΟΤΕ, ή φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού Εφορίας όπου φαίνεται η διεύθυνση του αιτούντος.

Για την Έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση.

(Για βεβαίωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο ΚΕΠ
ή στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης - Δημοτολόγιο).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
  1. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται στην υπηρεσία που απευθύνεται άμεσα.

  2. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας των (2) τελευταίων ετών.

  3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.


Για την Έκδοση βεβαίωσης απόσυρσης οχήματος.

(Μόνο στην περίπτωση που το όχημα έχει απομακρυνθεί από την Δημοτική Αστυνομία στο παρελθόν).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

  1. Σχετική αίτηση με τα στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη του.


Υπηρεσίες που παρέχει η Δημοτική Αστυνομία στους δημότες

  • Απόσυρση εγκαταλειμμένων οχημάτων.
  • Έλεγχος καταγγελιών και αιτήσεων δημοτών.
  • Βεβαιώσεις παρανόμων σταθμεύσεων.
  • Άμεση επέμβαση όπου υπάρχει ανάγκη προς εξυπηρέτηση των δημοτών.


Υπεύθυνος: Γ.Μαρινάκος
Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 238-242
Τηλέφωνο και fax: 2104943354

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dastynomia@korydallos.gr

 

Για την Έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για κάθε νόμιμη χρήση.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
  1. Αίτηση, η οποία συμπληρώνεται στο γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας.

  2. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται στο γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας.

  3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.

  4. Πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ η του ΟΤΕ, ή φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού Εφορίας όπου φαίνεται η διεύθυνση του αιτούντος.

Για την Έκδοση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση.

(Για βεβαίωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στο ΚΕΠ
ή στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης - Δημοτολόγιο).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :
  1. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται στην υπηρεσία που απευθύνεται άμεσα.

  2. Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας των (2) τελευταίων ετών.

  3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος.


Για την Έκδοση βεβαίωσης απόσυρσης οχήματος.

(Μόνο στην περίπτωση που το όχημα έχει απομακρυνθεί από την Δημοτική Αστυνομία στο παρελθόν).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

  1. Σχετική αίτηση με τα στοιχεία του οχήματος και του ιδιοκτήτη του.


Υπηρεσίες που παρέχει η Δημοτική Αστυνομία στους δημότες

  • Απόσυρση εγκαταλειμμένων οχημάτων.
  • Έλεγχος καταγγελιών και αιτήσεων δημοτών.
  • Βεβαιώσεις παρανόμων σταθμεύσεων.
  • Άμεση επέμβαση όπου υπάρχει ανάγκη προς εξυπηρέτηση των δημοτών.


Υπεύθυνος: Γ.Μαρινάκος
Ταχ. Δ/νση: Γρ. Λαμπράκη 238-242
Τηλέφωνο και fax: 2104943354

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dastynomia@korydallos.gr


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and