Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Τμήμα Περιβάλλοντος και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού

  

 

Για Χορήγηση άδειας στάθμευσης Αναπηρικού αυτοκινήτου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Η άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου.
 2. Το ειδικό αναπηρικό σήμα.
 3. Μία πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή (Α/θμια ή Β/θμια)που θα αναφέρει ότι έχει κινητική αναπηρία 67% και πάνω.
 4. Μία απόδειξη λογαριασμού ΟΤΕ , ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ , ή κάποιο άλλο δικαιολογητικό που να φαίνεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου. (Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι απαραίτητο στην περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερομένου διαφέρει από αυτή που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου).
 5. Το δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου.
 6. Μία φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.
 7. Μία αίτηση στο Δήμο.
 • Τα Δικαιολογητικά τίθενται υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου από όπου δίνεται και η τελική έγκριση.
 • Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα επικυρωμένα.

Σημείωση :

 • Το ειδικό αναπηρικό σήμα (γαλάζιου χρώματος, άτομο που κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο) για όσους διαμένουν μόνιμα στις περιοχές της Αττικής, χορηγείται από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α., Λεωφ. Χασιάς 8η Στάση, Αγ. Ανάργυροι στάση 8 τηλ. 210- 2314103 , 210-2314104 )
 • Σύλλογος Παραπληγικών τηλ. 210-48.32.564
  

Για Χορήγηση άδειας σε Σχολικά οχήματα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1.      Η άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
2.      Η άδεια λειτουργίας παιδικού σταθμού.
 •    Τα Δικαιολογητικά τίθενται υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου από όπου δίνεται και η τελική 
     έγκριση.
 •    Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα επικυρωμένα.
 

Για Χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης, σε χώρους γκαράζ

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1.     Η κάτοψη χώρου στάθμευσης, όπου φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων  και η  είσοδος και έξοδος του χώρου.

 •       Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία
2.     Αίτηση στο Δήμο


Δικαιολογητικά για τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

  ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ:

 1. Άδεια οικοδομής και να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος το μήκος και το πλάτος του πεζοδρομίου, τα μέτρα κατάληψης και το χρονικό διάστημα που θα χρησιμοποιηθεί ο κοινόχρηστος χώρος.

  ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

 1. Τη σφραγίδα του καταστήματος και να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τα μέτρα κατάληψης του πεζοδρομίου και της πλατείας ( Εφόσον βρίσκεται μπροστά από πλατεία)

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ:

  Όσοι ζητούν άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση ψυγείου παγωτών και αναψυκτικών  για το περίπτερό τους, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου ότι είναι ανάπηρος πολέμου και τα στοιχεία της ταυτότητας του.

 2. Απόκομμα της συντάξεως του.

 3. Το Α.Φ.Μ. του περιπτερούχου.

Υπεύθυνος : κ. Γ. Τσιμπαριώτης
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 229
Τηλέφωνο : 210-49.90.476
 

  

 

Για Χορήγηση άδειας στάθμευσης Αναπηρικού αυτοκινήτου

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

 1. Η άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου.
 2. Το ειδικό αναπηρικό σήμα.
 3. Μία πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση από Υγειονομική Επιτροπή (Α/θμια ή Β/θμια)που θα αναφέρει ότι έχει κινητική αναπηρία 67% και πάνω.
 4. Μία απόδειξη λογαριασμού ΟΤΕ , ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ , ή κάποιο άλλο δικαιολογητικό που να φαίνεται η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου. (Το συγκεκριμένο δικαιολογητικό είναι απαραίτητο στην περίπτωση που η διεύθυνση κατοικίας του ενδιαφερομένου διαφέρει από αυτή που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου).
 5. Το δίπλωμα οδηγού αυτοκινήτου.
 6. Μία φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.
 7. Μία αίτηση στο Δήμο.
 • Τα Δικαιολογητικά τίθενται υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου από όπου δίνεται και η τελική έγκριση.
 • Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα επικυρωμένα.

Σημείωση :

 • Το ειδικό αναπηρικό σήμα (γαλάζιου χρώματος, άτομο που κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο) για όσους διαμένουν μόνιμα στις περιοχές της Αττικής, χορηγείται από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α., Λεωφ. Χασιάς 8η Στάση, Αγ. Ανάργυροι στάση 8 τηλ. 210- 2314103 , 210-2314104 )
 • Σύλλογος Παραπληγικών τηλ. 210-48.32.564
  

Για Χορήγηση άδειας σε Σχολικά οχήματα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1.      Η άδεια κυκλοφορίας οχήματος.
2.      Η άδεια λειτουργίας παιδικού σταθμού.
 •    Τα Δικαιολογητικά τίθενται υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου από όπου δίνεται και η τελική 
     έγκριση.
 •    Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε αντίγραφα επικυρωμένα.
 

Για Χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης, σε χώρους γκαράζ

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1.     Η κάτοψη χώρου στάθμευσης, όπου φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης των αυτοκινήτων  και η  είσοδος και έξοδος του χώρου.

 •       Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία
2.     Αίτηση στο Δήμο


Δικαιολογητικά για τέλος κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

  ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ:

 1. Άδεια οικοδομής και να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος το μήκος και το πλάτος του πεζοδρομίου, τα μέτρα κατάληψης και το χρονικό διάστημα που θα χρησιμοποιηθεί ο κοινόχρηστος χώρος.

  ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ:

 1. Τη σφραγίδα του καταστήματος και να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος τα μέτρα κατάληψης του πεζοδρομίου και της πλατείας ( Εφόσον βρίσκεται μπροστά από πλατεία)

  ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ:

  Όσοι ζητούν άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση ψυγείου παγωτών και αναψυκτικών  για το περίπτερό τους, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου ότι είναι ανάπηρος πολέμου και τα στοιχεία της ταυτότητας του.

 2. Απόκομμα της συντάξεως του.

 3. Το Α.Φ.Μ. του περιπτερούχου.

Υπεύθυνος : κ. Γ. Τσιμπαριώτης
Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 229
Τηλέφωνο : 210-49.90.476
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and