Δήμος Κορυδαλλού
Σάββατο, 15 Μαΐου 2021
Small text Medium text Large text

αναζήτηση

Αντιδήμαρχοι

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο Δήμαρχος μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους. 

 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γιώργος Δημόπουλος

τηλ. επικοινωνίας: 210- 49.90.706

 
Αντιδήμαρχος Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Σύγκλισης

Νεκτάριος Τσίρμπας, τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.710 

 
Αντιδήμαρχος Παιδιού & Νεολαίας Κυριάκος Τζέρπος,

τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.712, 210-49.90.457

 

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Απόστολος Μανούσος, τηλ. επικοινωνίας: 210-49.50.014 

 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών παρεμβάσεων & Πολιτικής Προστασίας

Μιχάλης Ευθυμιάδης, τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.714

 

Αντιδήμαρχος για την απασχόληση, την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Παναγιώτης Μακρυγιάννης

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ο Δήμαρχος μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους. 

 

Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γιώργος Δημόπουλος

τηλ. επικοινωνίας: 210- 49.90.706

 
Αντιδήμαρχος Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Σύγκλισης

Νεκτάριος Τσίρμπας, τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.710 

 
Αντιδήμαρχος Παιδιού & Νεολαίας Κυριάκος Τζέρπος,

τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.712, 210-49.90.457

 

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Απόστολος Μανούσος, τηλ. επικοινωνίας: 210-49.50.014 

 

Αντιδήμαρχος Τεχνικών παρεμβάσεων & Πολιτικής Προστασίας

Μιχάλης Ευθυμιάδης, τηλ. επικοινωνίας: 210-49.90.714

 

Αντιδήμαρχος για την απασχόληση, την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Παναγιώτης Μακρυγιάννης

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΔΗΜΟΣ | ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Powered by and